Ordinacijski čas

ORDINACIJSKI ČAS, ČAKALNE DOBE IN NAROČANJE
ZASEBNA AMBULANTA ZA OTROKE S KONCESIJO

Tršinar Aleksander, spec. pediater
Anja Tršinar, zdravstveni tehnik

V skladu s Pravilnikom o najdaljših čakalnih dobah, paciente obveščamo, da v Zasebni ambulanti za
otroke, Aleksander Tršinar, spec. pediater

NI ČAKALNE DOBE.

Pacienti se lahko naročajo v delovnem času ambulante:

  • osebno v ambulanti,
  • po telefonu: 01/7245-266,
  • elektronsko: ambulanta@trsinar.si
  • pošti:

Zdravstveni dom Domžale,
Zasebna ambulanta Aleksander Tršinar
Mestni trg 2,
1230 Domžale

Pooblaščena oseba za upravljanje seznama je Anja Tršinar, zdravstveni tehnik.

Podatki o številu opredeljenih oseb in količnikov za glavarino na dan 13.10.2019

Število oseb:  1 911

Število količnikov: 2124