Predstavitev

Cilji in poslanstvo:

  • Spremljanje zdravstvenega stanja in razvoja otrok
  • Svetovanje o zdravi prehrani (dojenje) in drugih nefarmakoloških ukrepih in s tem povezano zdravstveno vzgojo staršev in otrok
  • Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni

Poudarek je na izvajanju preventivne dejavnosti:

  • Posvetovalnica za dojenčke s cepljenjem
  • Spremljanje psihofizičnega razvoja otrok
  • Sistematični pregledi tri – oziroma petletnih otrok
  • Neobvezno cepljenje proti gripi, klopnemu meningitisu, rotavirusnim okužbam
  • Izvajanje kurativne dejavnosti: zdravljenje akutnih in kroničnih bolezni otrok na primarni ravni

 

V primeru odsotnosti nas nadomeščajo zdravniki otroškega dispanzerja v našem urniku.

Laboratorijske preiskave izvaja lab. ZD Domžale.

Čakalnih dob nimamo.